Základní dokumenty

Klášter Hejnice je diecézním, zemským a evropským centrem duchovní obnovy, sloužícím jako místo preevangelizace jednotlivců a skupin v tuzemském a mezinárodním měřítku. Je střediskem duchovní obnovy, slouží skupinám i jednotlivcům jako místo setkávání, diskusí, vzájemného poznávání, ekumenického a mezináboženského dialogu i spolupráce. Svým posláním přispívá ke zvládání a řešení osobních, rodinných, pracovních, společenských a církevních problémů a zahrnuje všechny tematické a metodické oblasti lidské existence, vzdělávání, výchovy a praxe, se zvláštním důrazem na duchovní, etické a morální aspekty. K naplnění a podpoře svého poslání realizuje mimo jiné vlastní činnost, zpravidla ve formě jednorázových, krátkodobých i dlouhodobých programů vzdělávacího, duchovního a kulturně-společenského charakteru, nebo činnosti tyto programy vhodně a nutně doplňující a podporující. Klášter Hejnice poskytuje své prostory k využití fyzickým i právnickým osobám, jejichž program naplňuje poslání, pro které byl zřízen. Klášter Hejnice klade velkou váhu na spolupráci se vzdělávacími institucemi, veřejnou a soukromou sférou a aktivně se zapojuje do projektů a iniciativ podporujících rozvoj křesťanských, humanitních, kulturních a evropských hodnot.

Zřizovatelem naší soukromé církevní právnické osoby je Biskupství litoměřické.

Stanovy Kláštera Hejnice

Stanovy vzdělávacího, konferenčního a poutního domu

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní, storno podmínky a ubytovací řád