Ziel 3 / Cíl 3

SBORNÍK ČESKO-NĚMECKÝCH SEMINÁŘŮ

SAMMELBUCH VON DEUTSCH-TSCHECHISCHEN SEMINAREN

 


Projekt: Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas mládeže v rámci přeshraničního styku (2. etapa stavby evropského centra pro rodiny a generace)

Seminář 10 - Nové cesty

Řadu deseti česko-německých seminářů zakončil cyklisticky zaměřený workshop "Nové cesty - Možnosti cyklistiky pro mládež v Euroregionu Nisa", který se uskutečnil v období 9. až 13. července 2014. V pondělí se do Hejnic sjelo přes 30 studentů Technické univerzity Liberec za doprovodu dvou profesorů (p. Antoše a p. Toužebnického) a vysokoškoláci z TU Dresden/Technické univerzity v Drážďanech.

Zpráva Davida Lippmanna - německého účastníka semináře:

Mountainbiken verbindet Liberec mit Dresden

Etwa 30 Mountainbiker aus Liberec und Dresden waren vom 9. bis 13. Juni zu Besuch im tschechischen Hejnice (Heindorf). Der dort von Jan Tandler geleitete Workshop „Neue Wege – Möglichkeiten des Radfahrens für Jugendliche in der Euroregion Neiße“ förderte die grenzüberschreitende Kommunikation auf Basis des gemeinsames Hobbys Mountainbiken.

Den sommerlichen Temperaturen gerecht, begann der Workshop mit Schwimmen und Slacklining im Freibad von Hejnice. In mehreren Einheiten konnten wir in den folgenden Tagen unsere Fahrtechnik verbessern. So standen Hindernisse für Balanceübungen, Rampen für Sprünge oder der Pumptrack für Körperkoordination zur Verfügung. Unsere Körperhaltungen auf dem Bike werteten wir per Video im Nachhinein aus. Der Singltrek pod Smrken, ein Netz von über 80 km gebauter Mountainbikestrecken unterhalb der Tafelfichte im Isergebirge, bot uns durch seinen verschlungenen Wege lang anhaltendes Fahrvergnügen. Am Abend stellte Tomáš Kvasnička, der Initiator der Marke Singeltrek, sein Projekt vor und gewährte uns Einblick in die rechtliche Situation des Mountainbikens in Tschechien.

Der Workshop erhielt Förderung durch das Programm Ziel 3 zur Weiterentwicklung des sächsisch-tschechischen Grenzraumes zu einem gemeinsamen, zukunftsfähigen Lebens-, Natur- und Wirtschaftsraumes.

Wir daken den Organisatoren für diesen Workshop, auf dessen Grundlage weitere Zusammenarbeit entstehen kann.

Překlad:

Horská cyklistika spojila Liberec a Drážďany

Přes 30 cyklistů z Liberce a z Drážďan navštivílo od 9. do 13. června české Hejnice. Workshop pod vedením koordinátora projektu Jana Tandlera "Nové cesty - Možnosti cyklistiky pro mládež v Euroregionu Nisa" podporoval přeshraniční komunikaci na základě společného koníčku a to horské cyklistiky.

Vzhledem k letním teplotám začal tento seminář možností plavání a odzkoušení si slackliny na koupališti v Hejnicích. V průběhu několika bloků jsme si v následujících dnech zlepšovali své jezdecké schopnosti. K dispozici jsme měli překážky pro rovnováhu cvičenírampy pro skoky nebo pumptrack-trať pro cvičení zaměřená na koordinaci těla. Naše výkony na kole jsme poté hodnotili pomocí videa a videocoachingu. Singltrek pod Smrkensíť více než 80 kilometrů tras pro horská kola, postavený pod horou Smrk v Jizerských horáchnám nabídla prostřednictvím svých křivolakých cest dlouhotrvající potěšení z jízdyVe večerních hodinách nám představil Tomáš Kvasničkainiciátor značky Singeltreksvůj projekt a dal nám nahlédnout i do právní situace v cyklistice v České republice.

Seminář byl financován v rámci programu "Cíl 3", který podporuje rozvoj sasko-českého pohraničí s cílem vytvoření společného udržitelného přírodního a hospodářského prostoru.

Děkujeme organizátorům tohoto seminářena jehož základě může vzniknout další spolupráce.

Vloženo dne 26.6.2014, Jan Tandler


 

Zpráva tiskové mluvčí Technické univerzity Liberec, paní PhDr. Jaroslavy Kočárkové, o česko-německém projektu, do kterého se měli možnost zapojit i studenti ekonomické a pedagogické fakulty TUL.

Žít nejen vedle sebe, ale spolu – pro budoucnost

Studenti společně mapovali možnosti cykloturistiky

Studenti naší univerzity se aktivně zapojili do česko-německého projektu, který má přispět ke vzájemnému porozumění. Čtyřletý projekt v těchto dnech úspěšně dokončují Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy Hejnice a Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal). Projekt „: Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas mládeže v rámci příhraničního styku byl financovánz Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

V rámci projektu byl bývalý teletník německého kláštera St. Marienthal přestavěn na nové potkávací centrum pro děti a mládež v Euroregionu Nisa. Součástí centra je i cvičná kuchyň a divadelní scéna. „Je potřeba žit spolu, nejen vedle sebe. A investice do vzdělávání mládeže, je investice pro společnou budoucnost,“ říkají realizátoři projektu.

Kromě výstavby nového mezinárodního setkávacího centra v proslulém klášteře v německém Ostritz byla další náplní projektu projektu realizace deseti vícedenních seminářů v Hejnicích. Žáci základních škol, středoškolští i vysokoškolští studenti z obou zemí se seznamovali s českou a německou historií i kulturním dědictvím a porovnávali zkušenosti s tématikou rovných příležitostí a ochrany životního prostředí. Probírali také otázku zdravého životního stylu, přičemž mimo jiné porovnávali pokrmy české a německé kuchyně, či mapovali možnosti cyklistiky na obou stranách hranic. „Velkým přínosem seminářů byla mimo jiné i bezprostřední zábava v německém nebo anglickém jazyce. Mladí lidé se po překonání prvních rozpaků rozhovořili o všem možném. Ochotně se také zapojovali do různých her a scének, aktivně se zapojili i do interaktivního představení občanského sdružení Divadelta Pět rad pro Bertu. Na seminářích si vyměňovali osobní kontakty. Z Technické univerzity v Drážďanech přišlo na libereckou univerzitu pozvání ke komentované prohlídce Drážďan,“ přiblížil náplň seminářů koordinátor projektu Jan Tandler

Semináře byly také příležitostí ke společným výletům do málo známých oblastí Frýdlantského výběžku a k hodnocení turistické nabídky v Euroregionu Nisa. Na semináři určeném pro studenty vysokých škol se objevily i realistické návrhy, jak turistickou nabídku a služby související s turistikou zlepšit. „Jenom příroda už nestačí. Turisté chtějí také síť restaurací, informační centra a další služby. Studenti Technické univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz prostudovali stávající turistickou nabídku Hejnic a okolí a na základě analýzy místa navrhli zlepšení,“ uvedla Iveta Honzáková z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

ProfesorkaUte Pflicke z Hochschule Zittau/Görlitz oceňuje elán, s jakým se čeští i němečtí vysokoškoláci pustili do zadaného výzkumu ukončeného SWOT analýzou. V ní vytipovali slabé a silné stránky regionu, hodnotili úroveň poskytovaných služeba také třeba rizika trhu. „Neměli jsme moc času, a proto by bylo užitečné ve spolupráci s libereckou univerzitou pokračovat a jít více do hloubky. Studenti došli k zajímavým závěrům a předložili originální náměty. Daleko důležitější ale je, že projekt vzbudil chuť mladých Čechů i Němců podílet se dalším rozvoji regionu. Vědí, že je pro rozvoj turistického ruchu potřeba ještě hodně udělat. Dělá mi radost, když vidím, že se práce nebojí,“ řekla profesorka Pficke.

Podle ředitelky Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích Petry Šiklové se povedlo semináře obsadit kvalitními lektory a posluchači nepřijeli jen kvůli formální účasti, ale se skutečným zájmem. „Semináře byly zdrojem i nových námětů na další přeshraniční projekty zaměřené na děti a mládežVelkým přínosem bylo zapojení liberecké univerzity. Rádi bychom proto při realizaci nových projektů spolupracovali s Technickou univerzitou v Liberci, která má díky své Dětské univerzitě bohaté zkušenosti s tím, jak zkvalitnit volný čas dětí a mládeže,“ řekla ředitelka Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích Petra Šiklová.

Obě země mají ve svém pohraničí v oblasti turistiky co zlepšovat. Podle Ivety Honzákové to je šance pro studenty oborů zaměřených na cestovní ruch. „Zajímavý byl rozdílný pohled na některé zkoumané oblasti u českých a německých studentů, který vedl k pestré výměně názorů. Studenti přinášejí nová, inspirativní řešení, jsou kreativní, energičtí. Jejich svěží názory jsou inspirací pro mnohé regiony. Ale nejen po odborné stránce.Osobně mě moc potěšilo, když jsem viděla, jak se rozvíjejí i osobní vazby mezi českými a německými studenty.Rádi bychom zrealizovali další společné přeshraniční projekty na podporu cestovního ruchu v Euroregionu Nisa,“ řekla Iveta Honzáková.

J. Kočárková

Odkaz na článek: http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:67093/zit-nejen-vedle-sebe-ale-spolu-pro-budoucnost


Pokračování semináře ZDRAVÝ ŽIVOT v Euroregionu Nisa

V pátek 23. a v sobotu 24. května proběhla druhá část semináře "Zdravý život". Tentokrát jsme se zaměřili na zdravé stravování a regionální a sezónní potraviny v našem Euroregionu. Seminářem nás provázela Ing. Kateřina Halamová, Ph.D. a Čeněk Pospíchal.

Součástí semináře byla teoretická část, která nám poskytla poskytla základní informace o zdravé výživě snadnou a lehce pochopitelnou formou. Objasnili jsme si pojem zdravá výživa z pohledů moderní i alternativní medicíny. Účastníci z řad vysokoškolských studentů si odnesli doporučení, jak se v dnešní době rozporuplných výživových doporučení orientovat.

V průběhu praktických částí kurzu se hovořilo o principech zdravého stravování a přípravě jídel, které na nás příznivě působí a jsou vhodné pro různá období roku a celkovou harmonizaci organismu. Specifikovali jsme si jednotlivá jídla dne a naučili jsme se vhodné ukázkové recepty.

Důležitou součástí bylo téma sezónních a regionálních potravin české i německé části Euroregionu Nisa, o kterých jsme se dozvěděli, jakým jsou pro nás přínosem a jak je v kuchyni používat. 

Vloženo dne 21 5. 2014, Jan Tandler


Seminář 8 a 9 - Rozvoj turistické nabídky přeshraničního regionu Frýdlantsko

Ve dnech 24. až 28.4. 2014 se uskutečnily dva semináře, které byly určeny pro studenty se zaměřením na cestovní ruch. Z Čech k nám dorazili studenti Technické univerzity v Liberci. Německou část zastupovala Hochschule Zitta/Görlitz pod vedením paní Prof. Ute Pflicke.

Celým pětidenním seminářem nás provázel specialista na turismus v Euroregionu Nisa pan Wolfgang Michel. Smíšené česko-německé skupiny studentů měly za úkol prostudovat stávající turistickou nabídku Hejnic a okolí a následně vytvořit analýzu místa. K tomu jim mimo jiné napomohla prezentace starosty Hejnic pana Horáka, přednáška Ralfa Ostrowského z IBZ St. Marienthal, exkurze Lázní Libverda a návštěva zámku ve Frýdlantě.

Pár fotografických ukázek ze semináře:

Vloženo dne 21. 5. 2014, Jan Tandler


Zpráva ze semináře 7 - Respektující komunikace ve dnech 21. a 22. března 2014

Tento pátek a sobotu proběhl v prostorách Mezinárodního centra duchovní obnovy již 7. česko-německý seminář v rámci projektu "Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas mládeže v rámci přeshraničního styku". Tentokrát k nám zavítala lektorka PhDr. Dobromila Nevolová z Prahy a seznámila všechny přítomné studenty se základy respektující komunikace. Seminář nám nabídl mnoho výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností, široce použitelných při výchově dětí v rodině i ve škole, stejně jako při komunikaci dospělých mezi sebou.

Vloženo dne 26.3.2014, Jan Tandler


Pozvánka na seminář 7 - Respektující komunikace v Euroregionu Nisa/Respektiert und respektiert werden in der Euroregion Neisse

Ve dnech 21. a 22. 3. se uskuteční první část semináře Respektující komunikace v Euroregionu Nisa. Seminář je určen českým a německým studentům z Euroregionu Nisa a je velmi vhodný pro budoucí pedagogické pracovníky a pracovnice.

Přednášet bude paní PhDr. Dobromila Nevolová.

 • V rámci semináře se dozvíme, co je a co není respektující přístup.
 • Pochopíme, že děti se ani tak nebrání tomu, co od nich chceme (obléci se, uklidit si), ale formě, jakou to vyžadujeme.
 • Probereme principy dobré komunikace, které platí i mezi dospělými.
 • Seznámíme se s konkrétními postupy a komunikačními dovednostmi, které omezují množství konfliktů s dětmi a současně budují jejich sebeúctu.
 • Dozvíme se, proč naopak tradiční přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání, dávání za vzor...) často nezabírají a v čem je jejich riziko.

 

O lektorce: PhDr. Dobromila Nevolová vystudovala Filosofickou fakultu UK v Praze. Psycholožka, věnovala se výzkumu osobnosti učitele a tvorbě psychodiagnostických metod. Spolupracovala na mezinárodním programu Zdravá škola, podílela se na překladu publikace WHO Podpora zdraví ve školách. Věnovala se  tvorbě metod k posuzování interpersonálních vztahů ve škole. Je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován. Od r. 1994 působí jako lektorka výcvikových kurzů pro učitele ZŠ, MŠ a SŠ a pro rodiče a veřejnost. Mnoho let spolupracuje s organizacemi pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s rodinnými a mateřskými centry.

 Vloženo dne 4.3.2014, Jan Tandler


Zpráva z Akce 5 a 6 - Semináře "Přírodní, kulturní a historické dědictví Hejnice"

Ve dnech 4.- 6. listopadu 2013 se třída 3.N za doprovodu paní profesorky Ouhelové a třídní paní profesorky Velecké zúčastnila projektu pořádaném Mezinárodním Centrem Duchovní Obnovy v Hejnicích. Tam jsme se setkali i s žáky z Herrnhutu z pohraničí Německa. Po příjezdu jsme se s úžasem dozvěděli, že tito studenti se již pět let pilně učí hovořit česky. Díky nabitému programu jsme si navzájem brzy porozuměli a s chutí se pustili do vymýšlení stopovačky, nejrůznějších seznamovacích, sportovních i hudebních aktivit a na závěr se vrhli na zdobení triček technikou sítotisku. Pobyt nám zpestřila prohlídka hejnické baziliky, přednáška o zdravé výživě a představení skupiny Divadelta, do kterého jsme se měli možnost sami zapojit. Projekt předčil veškerá naše očekávání, moc jsme si to užili a těšíme se na případnou další akci s touto třídou.

Autor: Tereza Hájková (studentka 3.N)


Informace pro účastníky seminář Zdravý život mládeže v Euroregionu Nisa (30. 9. - 2. 10. 2013)

Fotogalerii z česko-německého pobytu najdete na adrese http://martinasoso.rajce.idnes.cz/

Photogalerie aus dem tsch. - dtsch. Seminar finden Sie unter der Adresse http://martinasoso.rajce.idnes.cz/

Vloženo dne 17. 10. 2013, Jan Tandler


Zpráva z Akce 4 - Seminář Zdravý život mládeže v Euroregionu Nisa

Na semináři Zdravý život mládeže v Euroregionu Nisa se ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2013 setkali studenti ve věku 16 až 19 let. Českou část  zastupovali žáci střední obchodní školy SOŠO  z Liberce,  z německé strany nás navštívili studenti sociálních věcí z Caritas Schulzentrum Bautzen.

Díky rozmanitým seznamovacím hrám pod vedením lektorky Lenky Havlové byly první rozpaky účastníků překonány, všichni  se snadno spřátelili a začali spolu navzájem komunikovat jak v německém tak i anglickém jazyce.

Po výletě do Lázní Libverda studenti vytvářeli koláže a scénky, kde měli možnost představit jak svou školu, město, tak i tradiční regionální pokrmy. Další den jen čekal nevšední zážitek a to v podobě představení divadla Divadelta z Prahy, které je zaměřeno na zdravý životní styl. Toto představení bylo zajímavé především tím, že je koncipováno jako interaktivní a studenti se tudíž mohli do děje zapojit a částečně jeho průběh i ovlivnit.

Mezi další velmi zajímavé části programu patřila prohlídka Baziliky, Párty se Zdravou 5 a v neposlední řadě středeční návštěva Žijícího skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. Zde se studenti seznámili s tradičním způsobem života na venkově a sami si vyzkoušeli dojení koz, pečení chleba, výrobu sýra a dokonce i kování hřebíku.

Vloženo dne 9. 10. 2013, Jan Tandler


Akce 4: Seminář Zdravý život mládeže Euroregionu Nisa

Místo a termín: Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice, 30.9. - 2.10. 2013

Seminář pro mládež zaměřený na podporu zdravého životného stylu, správné výživy a šetrného způsobu života.

Mezi zajímavé body programu patří návštěva Divadla Divadelta, které představí své ojedinělé přestavení "5 rad pro Bertu".

Pět rad pro Bertu - Téma: Zdravý životní styl (poruchy příjmu potravy)
Berta je normální patnáctiletá holka. Ráda tančí a právě prožívá své první zamilování do Honzy. Její pohodový život se rázem mění, když jí rodiče nepustí s Honzou na chatu a on se s ní rozchází.
Berta je zoufalá a nešťastná, nikdo jí nerozumí. Její nejlepší kamarád Ondra místo, aby jí podpořil, tak jen žvaní o letadlech, které miluje. Rodiče jakoby neslyšeli a neviděli a mladší bratr si ještě její neštěstí užívá a dělá si z ní legraci…
Tak vidí Berta svět kolem sebe…Jediným jejím přítelem se stane jídlo. Je jí dobře, jen když se pořádně přejí. Ztrácí nad svým stravováním kontrolu.
Berta si dokonce začne namlouvat, že je tlustá a to je důvodem rozchodu s Honzou. Berta je nešťastná…Plně se ponoří do nemoci zvané bulimie.
Diváci si díky představení uvědomí, jak je důležitý zdravý životní styl. Proč je dobré sportovat a jíst zdravě.
Dále si uvědomí, že jídlo může být dobrý přítel, ale i nepřítel, a že je potřeba přemýšlet co jíme a jak žijeme.

 

Další velmi zajímavou aktivitou bude Party se zdravou 5 - dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění. Záci SŠ budou rozděleni do 5 skupinek a následně se dozvědí užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají. Výuka proběhne v kuchyňce MCDO.


Akce 3: Seminář Nové cesty aneb poznávání zajímavých míst Euroregionu Nisa ze sedla kol

Seminář pro mládež, studenty VŠ a pedagogické pracovníky

Místo a termín: Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice, 28.8. - 1.9. 2013

Hlavní body programu:

 • Vzájemné seznámení a představení účastníků semináře
 • Představení lektorů semináře – hlavní trenér Jan Tandler
 • Prezentace místních cyklistických lokalit, zajímavosti
 • Výběr výletních míst a tras dle dohody s účastníky
 • Přednáška na téma: Nové možnosti cykloturistiky na příkladu Singltrek centra Nové Město pod Smrkem
 • „Koučování“
  • Proběhne v malých skupinkách rozdělených podle úrovně zdatnosti (individuální přístup ke každému účastníkovi kempu).
  • Výuka proběhne nejen přímo na stezkách Singltreku, ale také na pumptreku a mobilních překážkách. Součástí kempu je také videokoučing, přednášky na téma základů servisu kol, správného natavení a další doprovodný program.
 • Workshop – možnosti nových česko-německých projektů v oblasti cyklistické turistiky a organizování projektů a aktivit pro mládež
 • Individuální program, volno, výlety po okolí dle vlastního výběru
 • Návštěva turistických zajímavosti – Bazilika Navštívení Panny Marie, Lázně Libverda a Obří sud (Rießenfaß) , Ořešník (Nußstein), Kyselka, Jizerské hory aj.


Akce 2: Seminář Od skupiny k sobě - seminář pro studenty VŠ a pedagogické pracovníky

Místo a termín: Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice, 22. - 24.7. 2013

Na semináři se dozvíte:

 • jak nejlépe výchovně přistupovat k dětem předškolního a školního věku,
 • co děti potřebují,
 • jaké děláme ve výchově chyby.

Dále vás čeká:

 • rozvoj psycho-sociálních dovedností,
 • sebepoznávání na základě práce ve skupině,
 • metoda Barvy života.

Barvy života je psychodiagnostická metoda, jejímž autorem je Jiří Šimonek. Pomáhá objasňovat strukturu i průběh individuálního a skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování.

O lektorce: Mgr. Alena Sobotová působí jako školní speciální pedagožka, konzultantka a lektorka na volné noze v oblasti rozvoje psychosociálních dovedností a speciálně pedagogické problematiky. Věnuje se převážně prevenci sociálně patologických jevů, protidrogové prevenci, řešení konfliktních situací a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Ve své práci se zaměřuje jak na děti a mládež, tak i na dospělé, rodiče a pedagogy.


Akce 1: Seminář Tradice a příroda regionu

Místo a termín: Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice, 3. - 7.6. 2013

Chtěla bych za celý náš kolektiv ještě jednou poděkovat za pobyt v Hejnicích a velmi zdařilý program. Přednáška o astronomii byla zajímavá a návštěva farmy se všem velmi líbila. V pátek jsme absolvovali prohlídku basiliky a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Ubytování bylo „super“ a myslím, že všichni žáci byli (i navzdory nepřízni počasí) spokojení.
 
Děkuji Andrea Povolná
 

POPIS PROJEKTU 

Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas mládeže v rámci přeshraničního styku (2. etapa stavby evropského centra pro rodiny a generace)  

Partneři projektu: Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy Hejnice a Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal

V rámci projektu proběhne na české i německé straně deset vícedenních seminářů s různorodou tématikou. Mladí lidé z obou zemí se například seznámí s českou a německou historií, porovnají zkušenosti s tématikou rovných příležitostí a ochrany životního prostředí, proberou otázku zdravého životního stylu a budou společně vytvářet nové náměty na přeshraniční projekty týkající se mládeže.

Podrobné informace a termíny najdete na www.mcdo.cz nebo na www.ibz-marienthal.de

Projekt je podpořen z Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Ziel 3 / Cíl 3

http://www.ziel3-cil3.eu