O Centru

Celkový komplex MCDO

V malebném údolí Jizerských hor v budově bývalého františkánského kláštera bylo v roce 2000 litoměřickou diecézí zřízeno Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy. Původní františkánský klášter, vybudovaný v roce 1697, sloužil původně jako zázemí pro poutníky, přicházející  do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Vnitřní prostory a interiéry MCDO

Budova bývalého františkánského kláštera byla značně zmodernizována, aby mohla sloužit jako moderní kongresové centrum s ubytovací kapacitou cca 60 osob, přednáškovým sálem, kuchyní a mnoha dalšími prostory. Přesto, že se na první pohled mnoho změnilo, hlavní poslání Centra je snaha navázat, zachovávat a dále rozvíjet duchovní i kulturní dědictví tohoto regionu zůstává neměnná.

Rekonstrukce kláštera

Sametová revoluce v roce 1989 přinesla svobodu a do Čech se vrátil páter Dr. Miloš Raban, který jako kněz a později ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy s Boží pomocí obnovil tento chrám a bývalý klášter. Za jejich obnovení sloužil každou sobotu Mši svatou, a tím opět naplňoval tuto prastarou dohodu patrona kostela a kláštera hraběte Františka Ferdinanda Gallase a františkánů. Opětovné naplňování této patronátní smlouvy se ukazuje v tom, že místo opět vzkvétá a slouží k obnově lidského svědomí. V roce 1997 se podařilo získat prostředky z programu Phare na opravu celého kláštera s interiérem a zahradou.

 

Není v České zemi poutního místa, které by bylo zasazeno do tak malebné přírody jako Hejnice. Hřebeny Jizerských hor obklopují barokní chrám Navštívení Panny Marie  jako dekorativní kulisy. Litoměřické biskupství zde v bývalém františkánském klášteře zřídilo Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Hejnice, které mají výhodnou polohu v trojmezí Čech, Německa a Polska, se jeví jako vhodné místo pro vznik instituce určené k setkávání, poznávání, k obnově místních tradic a kultur a na duchovní řešení současných osobních, společenských a přeshraničních situací a problémů.

 

Toto zařízení nabízí pro předem dohodnuté skupinové a individuální programy se zaměřením na obnovu duchovního a tělesného zdraví. K tomu také zprostředkováváme organizování  duchovních cvičení, seminářů, přednášek, kursů, školení, praktické aktivity, výjezdních a diskusních setkání, exkurzí, divadelních představení, literárních večerů a duchovních rozhovorů, rodinných, společenských a poutních slavností, relaxačních a terapeutických pobytů. Tyto programy jsou jednorázové, pravidelné, individuální nebo skupinové. Pro účastníky s předem dohodnutým programem v duchu poslání centra je připraveno příjemné ubytování v 16 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a celodenní stravování ve třech klášterních jídelnách a dvou kuchyňkách. Odpočinout si a relaxovat mohou účastníci v refektářích a malé tělocvičně. K meditaci a rekreaci  na čerstvém vzduchu se nabízí velká klášterní zahrada, vnitřní kvadratura se slunečními hodinami, ambity a břeh meandru řeky Smědé obtékající skalní ostroh u chrámového komplexu.

Pro program účasníků je připraven přednáškový sál s technickým vybavením. Programy mohou trvat od několika hodin až do několika týdnů. V programu mohou být zahrnuty doprovodné akce, návštěva okolních pamětihodností, letní i zimní horskou turistiku v nedalekých Jizerských horách.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy je nezisková příspěvková organizace, proto se financování programů realizuje formou příspěvků od sponzorů a účastníků. Tyto příspěvky odpovídají nákladům na jednotlivé programy. Informace o termínech a financování programů Vám poskytne administrace Centra. Při hromadných a dlouhodobých programech mohou být příspěvky na programy nižší.

Budeme potěšeni, když nás oslovíte a k nám přijedete.