Pravidelné bohoslužby

Přehled bohoslužeb

v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích

Neděle

1.11.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Slavnost všech svatých

 

 

 

 

 

Pondělí

2.11.

16:30

 

Mše svatá – vzpomínka na všechny věrné

 

 

 

 

zemřelé + žehnání hřbitova v Hejnicích

Středa

4.11.

16:30

 

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Čtvrtek

5.11.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

6.11.

10:00

 

Hubertská mše

Sobota

7.11.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

8.11.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 32. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Středa

11.11.

16:30

 

Památka sv. Martina, biskupa

Čtvrtek

12.11.

16:30

 

Památka sv. Josafata, biskupa

Pátek

13.11.

16:30

 

Památka sv. Anežky České, panny

Sobota

14.11.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

15.11.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 33. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Středa

18.11.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

19.11.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

20.11.

16:30

 

Mše svatá

Sobota

21.11.

16:30

 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Neděle

22.11.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

 

 

 

 

Středa

25.11.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

26.11.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

27.11.

16:30

 

Mše svatá

Sobota

28.11.

18:00

 

Mše sv. není! Benefiční koncert pro FOD

Neděle

29.11.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 1. neděle adventní

 

 

 

 

 

Středa

2.12.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

3.12.

16:30

 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Pátek

4.12.

16:30

 

Mše svatá

Sobota 

5.12.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

6.12.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 2. neděle adventní

 

 

 

 

 

Středa

9.12.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

10.12.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

11.12.

16:30

 

Mše svatá

Sobota 

12.12.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

13.12.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

    9:00

 

Mše svatá, 3. neděle adventní

 

 

 

 

 

Středa

16.12.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

17.12.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

18.12.

16:30

 

Mše svatá

Sobota 

19.12.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

20.12.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 4. neděle adventní

 

 

 

 

 

Středa

23.12.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

24.12.

24:00

 

Vigilie Narození Páně – „půlnoční“

Pátek

25.12.

9:00

 

Slavnost Narození Páně

Sobota

26.12.

9:00

 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Neděle 

27.12.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa -

 

 

 

 

obnova manželských slibů

 

 

 

 

 

Středa

30.12.

   16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

31.12.

   16:30

 

Mše svatá na závěr občanského roku

Pátek

1.1.

    9:00

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

Přehled bohoslužeb

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě

Neděle

1.11.

10:30

 

Slavnost všech svatých

Úterý

3.11.

18:00

 

Mše svatá – v kapli na faře

Pátek

6.11.

18:00

 

Mše svatá, poté Nikodémova noc do 20:00

Neděle

8.11.

10:30

 

Mše svatá, 32. neděle v mezidobí

Úterý

10.11.

18:00

 

Památka sv. Lva Velikého, papeže

Neděle

15.11.

10:30

 

Mše svatá, 33. neděle v mezidobí

Úterý

17.11.

18:00

 

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Neděle

22.11.

10:30

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

Úterý

24.11.

18:00

 

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Neděle

29.11.

10:30

 

Mše svatá, 1. neděle adventní

Úterý

1.12.

18:00

 

Mše svatá

Pátek

4.12.

18:00

 

Nikodémova noc – adorace do 20:00

Sobota

5.12.

6:00

 

Roráty v kapli na faře

Neděle

6.12.

10:30

 

Mše svatá, 2. neděle adventní

Úterý

8.12.

18:00

 

Slavnost Panny Marie, počaté bez

 

 

 

 

poskvrny prvotního hříchu – v kostele

Středa

9.12.

6:00

 

Roráty v kapli na faře

Sobota

12.12.

6:00

 

Roráty v kapli na faře

Neděle

13.12.

10:30

 

Mše svatá, 3. neděle adventní

Úterý

15.12.

18:00

 

Mše svatá

Středa

16.12.

6:00

 

Roráty v kapli na faře

Sobota

19.12.

6:00

 

Roráty v kapli na faře

Neděle

20.12.

10:30

 

Mše svatá, 4. neděle adventní

Úterý

22.12.

18:00

 

Mše svatá

Čtvrtek

24.12.

21:00

 

Vigilie Narození Páně – „půlnoční“

 

 

 

 

 

Pátek

25.12.

10:30

 

Slavnost Narození Páně

Neděle

27.12.

10:30

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie

 

 

 

 

a Josefa – obnova manželských slibů

Úterý

29.12.

18:00

 

Mše svatá

Pátek

1.1.

10:30

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

Přehled bohoslužeb

v kostele Svatého Mikuláše v Mníšku u Liberce

Neděle

1.11. 

15:00

 

Slavnost všech svatých +

 

 

 

 

žehnání hřbitova v Mníšku a Oldřichově

Neděle

15.11.

15:00

 

Mše svatá, 33. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Neděle

29.11.

15:00

 

Mše svatá, 1. neděle adventní

 

 

 

 

 

Neděle

6.12.

15:00

 

Poutní mše svatá ke cti sv. Mikuláše

 

 

 

 

 

Neděle

20.12.

15:00

 

Mše svatá, 4. neděle adventní

 

 

 

 

 

Čtvrtek

24.12.

15:00

 

Vigilie Narození Páně – „půlnoční“