Mater formosa

listopad - prosinec / 2015

 

Milí farníci!

Měsíc listopad začneme vzpomínkou na naše věrné zemřelé, a to

2. listopadu v 16:30h mší svatou v hejnické bazilice.

Již od 25.10. do 8.11. je možné získávat, po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, při návštěvě hřbitova jakákoli modlitba za zemřelé), plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Proběhne také žehnání hřbitovů:

 

Neděle 1.11.2015

11:15 hřbitov Raspenava, po mši svaté

16:00 hřbitov Mníšek, po mši svaté

16:15 hřbitov Oldřichov

             -

Pondělí 2.11.2015

v 15:30 hřbitov Lázně Libverda

v 15:50 hřbitov Ferdinandov

16:30 mše za zemřelé v hejnické bazilice

 

V pátek 6. 11. bude v bazilice slavena tradiční svatohubertská mše, která začne okolo 10:00h - záleží na tom, kdy dorazí svatohubertský průvod. Během ní se slavnostním pasováním přijímají kandidáti do stavu mysliveckého. Všichni jste srdečně zváni!

 

V neděli 22. 11. bude slavnost Ježíše Krista Krále, která završí tento liturgický rok, a kdy je možné získat plnomocné odpustky setrváte-li na mši svaté až do konce a při závěrečném svátostném požehnání společně obnovíte své zasvěcení srdci Ježíšovu – Kancionál č. 66. Další neděli, 29.11., pak začne advent a zároveň nový liturgický rok.

Advent je čas příprav na narození Páně a doba očekávání druhého příchodu Krista. Adventní věnec ve tvaru kruhu nám bude symbolizovat společenství lidí a Boha; svíčky zase Krista, Světlo a čtyři adventní neděle.

 

V sobotu 28.11. v 18:00 hod. proběhne benefiční koncert ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Všechny zveme k hojné účasti!

 

Ve čtvrtek 24.12. začíná vigilií doba vánoční. Ta vrcholí slavností Narození Páně v pátek 25.12. (zasvěcený svátek!) Je to doba veliké radosti nad ohromujícím příklonem Boha k člověku v osobě Ježíše Krista.

V neděli 27.12. je svátek Svaté Rodiny. Poprosíme za sebe i ostatní, aby Kristus vytvořil v našich rodinách ovzduší pokoje a vzájemné lásky. Manželé budou při mši svaté obnovovat svůj manželský slib.

 

Ve čtvrtek 31.12. se sejdeme v bazilice v 16:30 hod., abychom  poděkovali za uplynulý občanský rok 2015 a vyprosili si požehnání pro ten nastávající.

 

V pátek 1.1. 2016 v 9:00 hod. (zasvěcený svátek!) přivítáme nový občanský rok slavností Matky Boží, Panny Marie – v Hejnicích bude mše svatá v 9:00h, v  Raspenavě v 10:30h.

 

Informace o kulturních akcích v naší farnosti získáte na vývěskách kostelů, v recepci MCDO a na

farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz 

www.mcdo.cz

Navštivte také naše facebookové stránky:

www.facebook.com/Raspenava

www.facebook.com/Mezinárodní-centrum-duchovní-obnovy

 

Všem farníkům přeji hodně milostí a darů Ducha svatého.

                      

Váš P. Pavel Andrš