Historie poutního místa

Není v české zemi poutního místa, které by bylo zasazeno do tak malebné přírodní scenérie jako Hejnice. Hřebeny Jizerských hor obklopují barokní chrám Navštívení Panny Marie na břehu Smědé jako dekorativní kulisy. 

V malebném údolí Jizerských hor v městečku Hejnice nad říčkou Smědá se před branou do chrámu mezi lipami spojují staré poutní cesty z Polska, Německa a Čech. Součástí barokního dómu je malý gotický kostelík, který už od 13. století chrání usměvavou a milou madonku s Ježíškem v náručí a všem nemocným a slabým poskytoval ochranu před nepřízní počasí. Ti sem přicházeli každý den prosit Boha Otce o zdraví a sílu na přímluvu Panny Marie. V průběhu staletí zde vznil poutní komplex. 

Jak se dozvědět více? Nejlépe k nám zavítat a v rámci komentovaných prohlídek nasát zdejší ojedinělost místa se svým geniem loci ...