Pravidelné bohoslužby

Basilika Navštívení Panny Marie - Hejnice

 

 

 

 

 

Úterý

1.5.

15:00

 

Poutní májová mše svatá ke cti Panny

 

 

 

 

Marie s originálem milostné sošky „Mater

 

 

 

 

Formosa“ – Mariánská slavnost

Středa

2.5.

16:30

 

Památka sv. Atanáše, biskupa

Čtvrtek

3.5.

16:30

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Pátek

4.5.

17:15

 

Mše svatá

Sobota

5.5.

10:30

 

Mezinárodní pouť smíření -

 

 

 

 

Mariánská slavnost

Neděle

6.5.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 6. neděle velikonoční

 

 

 

 

 

Středa

9.5.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

10.5.

16:30

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek

11.5.

16:30

 

Mše svatá s poutníky z Zittau

Sobota

12.5.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

13.5.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše sv., 7. neděle velikonoční (svátek matek)

 

 

 

 

 

Středa

16.5.

16:30

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého,

 

 

 

 

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Čtvrtek

17.5.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

18.5.

16:30

 

Mše svatá

Sobota

19.5.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

20.5.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Slavnost Seslání Ducha svatého

 

 

 

 

 

Středa

23.5.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

24.5.

16:30

 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného

 

 

 

 

kněze

Pátek

25.5.

16:30

 

Mše svatá

Sobota

26.5.

16:30

 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle

27.5.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Svátek Navštívení Panny Marie -

 

 

 

 

hejnická poutní mše svatá

 

 

 

 

 

Středa

30.5.

16:30

 

Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze

Čtvrtek

31.5.

16:30

 

Svátek Navštívení Panny Marie

Pátek

1.6.

16:30

 

Památka sv. Justina, mučedníka

Sobota 

2.6.

 

 

Mše svatá je v 8:00 v Raspenavě

Neděle

3.6.

8:00

 

Mše svatá v Raspenavě

 

 

9:00

 

Procesí z Raspenavy do Hejnic

 

 

 

 

s Nejsvětější svátostí

 

 

11:00

 

Slavnost Těla a Krve Páně

 

 

 

 

se svátostným požehnáním

 

 

 

 

 

Středa

6.6.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

7.6.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

8.6.

16:30

 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota

9.6.

8:00

 

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Neděle

10.6.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 10. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Středa

13.6.

16:30

 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze

Čtvrtek

14.6.

16:30

 

Mše svatá

Pátek

15.6.

16:30

 

Mše svatá

Sobota

16.6.

 

 

Mše svatá je v 10:00 v Raspenavě

Neděle

17.6.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, 11. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Středa

20.6.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

21.6.

16:30

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek

22.6.

16:30

 

Mše svatá

Sobota

23.6.

 

 

Pouť do Kryštofova Údolí

Neděle 

24.6.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 

 

 

 

Středa

27.6.

16:30

 

Mše svatá

Čtvrtek

28.6.

16:30

 

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Pátek

29.6.

16:30

 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Sobota

30.6.

16:30

 

Mše svatá

Neděle

1.7.

8:30

 

Svatá zpověď

 

 

9:00

 

Mše svatá, výročí posvěcení kostela -

 

 

 

 

Patrocinium

 

 

 

 

 

Pondělí

2.7.

10:30

 

Německá poutní mše svatá -

 

 

 

 

Mariánská slavnost

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Raspenava

 

 

 

 

 

 

Pátek

4.5.

18:00

 

Nikodémova noc – adorace do 20:00

Neděle

6.5.

10:30

 

Mše svatá, 6. neděle velikonoční

 

 

 

 

 

Úterý

8.5.

18:00

 

Mše svatá

Neděle

13.5.

10:30

 

Mše svatá, 7. neděle velikonoční

 

 

 

 

 

Úterý

15.5.

18:00

 

Mše svatá

Neděle

20.5.

10:30

 

Slavnost Seslání Ducha svatého

 

 

 

 

 

Úterý

22.5.

18:00

 

Mše svatá

Neděle

27.5.

 

 

Poutní mše sv. v Hejnicích v 9:00

 

 

 

 

 

Úterý

29.5.

18:00

 

Mše svatá

Pátek

1.6.

18:00

 

Nikodémova noc – adorace do 22:00

Sobota

2.6.

8:00

 

Mše svatá

Neděle

3.6.

8:00

 

Slavnost Těla a Krve Páně + procesí

 

 

 

 

do Hejnic

 

 

 

 

 

Úterý

5.6.

18:00

 

Památka sv. Bonifáce, biskupa

Neděle

10.6.

10:30

 

Mše svatá, 10. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Úterý

12.6.

18:00

 

Mše svatá

Sobota

16.6.

10:00

 

Děkovná Mše svatá (Věra Andršová – životní jubileum)

Neděle

17.6.

10:30

 

Mše svatá, 11. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

Úterý

19.6.

18:00

 

Mše svatá

Neděle

24.6.

10:30

 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 

 

 

 

Úterý

26.6.

18:00

 

Mše svatá

Neděle

1.7.

10:30

 

Německá mše svatá pro raspenavské rodáky

 

 

 

 

a žehnání nových varhan – Mons. Jan Baxant

 

 

 

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice - Bílý Potok

 
 

Neděle

27.5.

15:00

Slavnost Nejsvětější Trojice -

 

 

 

poutní mše svatá

 

 

 

 

Neděle

24.6.

15:00

Mše svatá pro rodiny s dětmi,

 

 

 

 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 

 

 

Kostel sv. Mikuláše - Mníšek

 

 

 

 

 

 

Neděle

6.5. 

15:00

 

Mše svatá, 6. neděle velikonoční

 

 

 

 

 

Neděle

20.5.

15:00

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

 

 

 

 

Neděle

3.6.

15:00

 

Mše svatá, Slavnost Těla a Krve Páně