Mater formosa

Milí farníci!

Měsíc květen, který je celý zasvěcen Panně Marii, tradičně začíná prvomájovou mší svatou, při níž bude vystaven originál milostné sošky Panny Marie z Hejnic – „Mater formosa“. Mše svatá bude v úterý 1. května v 15:00 hod. – přijdou též pěší poutníci z polské farnosti Bogatynia, zpívat bude chrámový sbor z Hrádku nad Nisou pod vedením Rolfa Bartosche, litanie přednese Fox a spol.

sobotu 5. května v 10:30 hod. se v hejnické bazilice bude konat Mezinárodní pouť smíření – mše svatá ve třech jazycích (česky, německy, polsky) ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tato pouť je poděkováním za ukončení II. světové války a prosbou za mír. Hlavním celebrantem letos bude P. Wito Sćapan, děkan budyšínské katedrály. Po mši jste všichni zváni na poutní guláš do kláštera. V 15:00 pak posvětíme kříž na vyhlídce „Na Chatkách“ (tzv. Poustevnický kámen; rozhlednu obnovily a nový kříž instalovaly Lesy ČR) – společný odchod od kláštera bude v 14:30h.

V sobotu 12. 5.  se od 10:00 hod. bude konat žehnání lázeňských pramenů na kolonádě v Lázních Libverda.

Ve středu 16. 5. oslavíme v 16:30h svátek sv. Jana Nepomuckého mší svatou u jeho oltáře v hejnické bazilice. Při mši zazní litanie k českým patronům.

V neděli 20. května bude slavnost Seslání Ducha svatého. V předvečer této slavnosti se věřícím doporučuje setrvávat v modlitbě. Po modlitbě před spaním pak skončí doba velikonoční.

 

neděli 27. 5.9:00h oslavíme v bazilice hejnickou poutní mši svatou ze svátku Navštívení Panny Marie (Nejsvětější Trojici budeme slavit v Bílém Potoce). Při mši premiérově zazní „Hejnická mše“ od Marcela Foxe Štěpánka v doprovodu Jizerského lidu.

Tutéž neděli 27. května jste zváni do kostela Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce, kde bude slavena v 15:00 hod. rytmická poutní mše svatá pro rodiny s dětmi.

V neděli 3. 6. oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Začneme mší svatou v 8:00hod. v Raspenavě, po skončení mše vyjde procesí s Nejsvětější svátostí, které pěšky dojde do hejnické baziliky, kde bude celebrována slavnostní mše v 11:00 hod.

Předem také upozorňuji, že v neděli 1.7. se v Raspenavě od 10:30h bude konat německá mše svatá pro raspenavské rodáky žijící v Německu. Celebrantem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Při mši požehnáme nové varhany, pak společně poobědváme ve farním areálu Betánie.

Následující pondělí 2.července bude od 10:30h v hejnické bazilice sloužena hlavní německá poutní mše svatá ze svátku Navštívení Panny Marie.

Informace o akcích v naší farnosti získáte na vývěskách kostelů, v recepci MCDO a na webu http://farnosthejnice.cz

Všem Vám přeji hodně milostí a darů Ducha svatého.


Váš farář

Pavel Andrš