Duchovní programy

Klášter Hejnice byl zbudován v bývalém františkánském klášteře, který tvoří komplex s bazilikou Navštívení Panny Marie. V komplexu nabízíme účast na pravidelných,  či dle požadavků účastníků programů dohodnutých Mších svatých a na denních farních bohoslužbách. Dále pak přípravy na křest, biřmování, manželství a následné přijetí těchto svátostí v naší bazilice, katecheze pro dospělé, uspořádání  pohřebního rozloučení.

Bývalá františkánská kaple slouží účastníkům programů k individuální nebo společné modlitbě  a rozjímání, dle dohody k chórové Mši svaté.

Duchovní a zpovědní rozhovory s R.D. Pavlem Andršem, rektorem Kláštera Hejnice, jsou součástí všech skupinových programů a jsou nabízeny všem jednotlivým účastníkům.

Bazilika a ambity jsou všem účastníkům programů po předchozí domluvě k dispozici po celý den i noc.

Obřad svátost manželství, včetně svatebních hostin a dalších oslav - vše připravíme dle Vašeho přání.

Křest dětí i dospělých.

Pohřební obřad, možnost smuteční hostiny.