Úvod do Adventu s P. Pavlem Andršem

22. listopadu 201924. listopadu 2019
Program a přihlášku naleznete zde: https://klasterhejnice.cz/files/2915/7320/9439/2019-11-22_Prihlaska_a_program_Advent_2019.pdf

Událost v MCDO Hejnice.